Kontakt

Tina och Översten skylten och grönska

Telefon till butik: 0370-76464 Telefon: 076-8394303
Mail: tinaochoversten@gmail.com

För att komma till oss kör du på Storgatan genom Skillingaryd, där svänger du in mellan Hemköp och
Skillingaryds Designcenter. Fortsätt sedan ner tills vägen delar sig och blir grusväg.
Följ grusvägen cirka 300 meter förbi två stora röda träbyggnader tills du kommer fram till ett grått litet trähus. Framme!